top of page

מדיניות ביטולים בנגרייה

הנגרייה הקהילתית היא מיזם חברתי אשר פועל ללא מטרות רווח, כל ההכנסות מהפעילות הולכות לכיסוי הוצאות הנגרייה ופיתוח קהילתי של המיזם. אנו עושים כמיטב יכולתנו לייצר מודל ביטולים הוגן ומתחשב אך ישנן עלויות שלא ניתן באפשרותנו להחזיר בטווח ביטול קצר ועל כן נכתבו שורות אלו. 

נגריה פתוחה

לא ניתן לבטל רכישה של כניסה חד פעמית או כרטיסייה של 8 כניסות.

כל הכרטיסיות הנן אישיות על פי השם הכתוב עליהן. עם זאת, במידה ולא נעשה שימוש בכרטיסיה כלל או בחלקה, תוכלו לפנות אלינו ולבקש לשנות את שם בעל הכרטיסייה.

על הקורסים יש לשלם מראש (אשראי\צ'קים\מזומן). 

קורסים
  • במקרה של ביטול הרשמה שייעשה למעלה מ-10 ימים לפני תחילת הקורס, יינתן החזר כספי מלא.

  • במקרה של ביטול הרשמה לקורס שייעשה פחות מ-10 ימים ממועד הקורס ועד לשלושה ימים לפני פתיחתו יינתן החזר כספי מלא בניכוי עמלה של  15% מעלות הקורס. 

  • במקרה של ביטול הרשמה לקורס יומיים לפני פתיחתו, יוחזר סך של 40% מעלות הקורס בלבד.

  • בקורסים ארוכים (6 מפגשים ומעלה) כל האמור מעלה ובנוסף:

  • במקרה של פרישה מקורס עד המפגש השלישי כולל יינתן החזר של  30% מעלות הקורס הכולל. 

  • לאחר המפגש השלישי לא יינתן החזר במקרה של פרישה.

  • יתכן ותאריכי הקורס ישתנו עקס אי הרשמה.

על סדנאות חד פעמיות יש לשלם מראש (אשראי\צ'קים\מזומן).

סדנאות
  • במקרה של ביטול הרשמה שייעשה למעלה מ-6 ימים לפני מועד הסדנה, יינתן החזר כספי מלא 

  • במקרה של ביטול הרשמה לסדנה שייעשה פחות מ-5 ימים ממועד הסדנה ועד יומיים לפני פתיחתו, יינתן החזר כספי מלא בניכוי עמלה של  15% מעלות הקורס. 

  • במקרה של ביטול יומיים לפני מועד הסדנה לא יינתן החזר. 

 

בחתימה על המסמך אני מאשר\ת שקראתי את הנוהל ואני מסכים\ה עליו.

 

 

בוטל
bottom of page