top of page

הוראות בטיחות וכללי התנהגות

כללי הבטיחות אינם תחליף להגיון בריא, כל אחד ואחת המשתמש מחויב בחובת זהירות כללית.

יש להפעיל שיקול דעת בכל עת ולנסות לצפות נקודות כשל נקודתיות ובכל מקרה של שאלה או משהו שאינו ברור יש לפנות לאחראי הסדנה או הקורס. יש לזכור כי הוראות הבטיחות נכתבו מתוך נסיון וממקרים שקרו בעבר.

1. יש להישמע להוראות המפעיל, ולעבוד לפי נהלי הבטיחות הצמודים לכל כלי.

2. יש להגיע לסדנה, קורס או נגריה פתוחה עם נעליים סגורות, בגדים בלי שרכים, צעיפים וכדומה היכולים להיתפס בכלים.

3. בעלי\בעלות שיער ארוך, מתבקשים לאסוף אותו.

4. יש להשתמש באמצעי הגנה שונים - מסכת אבק, אוזניות רעש ובזמן העבודה על מכשיר - משקפי מגן, אין לעבוד עם כפפות עבודה על המסורים.

5. אין לעוד עם כלים שאינך מורשה\ית לעבוד איתם, אלא לאחר הכשרה מתאימה על ידי פעיל וסימון בכרטיסיית הכשרות.

6. גם עבודה בכלים ידניים (מפסלות לדוגמא) דורשת הדרכה.

7. אין להתקרב למכונה כאשר אדם אחר עובד עליה.

8. בזמן עבודה עם מכשיר ידני (ג'יגסו, רוטר, מלטשת, וכו...) יש לוודא כי העץ מקובע או מוחזק היטב.

9. אין לנסות לתפעל תקלות בכלים. בכל תקלה, יש להפסיק את פעולת המכשיר, להתרחק ולקרוא לאחראי.

10. אין לבצע שינויים בכלים ו\או החלפות מסורים ללא ליווי או יידוע של אחד האחראיים (מסורי סרט, מסורי דיסק וכו'... לא כולל מקדחות).

11. אין לדבר בטלפון בזמן עבודה על כלים.

12. במקרה של שריפה, להודיע מיידית ולהשתמש במטף הנמצא בסמוך לדלת.

13. אין להכניס חומרים דליקים, צביעה בנגרייה תתבצע בצבע על בסיס מים בלבד ולא בהתזה.

14. אין להביא בעלי חיים לנגרייה.

15. אסור לעשן בתוך הנגרייה.

16. בין 18:45-19:00 מתקיימת הפסקה כללית ואסור לעבור בנגרייה.

17. כל משתמש\ת אחראי\ת להשאיר את העמדה שבה עבד\ה נקייה, ב15 דקות האחרונות עוצרים פעילות ומנקים את הנגרייה.

זכרו! אין תחליף להגיון בריא ואחריות אישית, במידה ונתקלתם במשהו שנראה לא בטיחותי, התריעו על כך.

בטיחות מעל הכל
bottom of page